CHÚNG TÔI CÓ PHÒNG

Superior Double /Twin

Miễn phí 02 chai nước suối trong phòng mỗi ngày. Miễn phí trà và cà phê hòa tan trong phòng. Miễn phí internet tốc độ …

  • Từ 800.000đ/ phòng / đêm

Superior Twin

Miễn phí 02 chai nước suối trong phòng mỗi ngày. Miễn phí trà và cà phê hòa tan trong phòng. Miễn phí internet tốc độ …

  • Từ 1.000.000đ/ phòng/ đêm

Superior Family

Miễn phí 02 chai nước suối trong phòng mỗi ngày. Miễn phí trà và cà phê hòa tan trong phòng. Miễn phí internet tốc độ …

  • 1.500.000đ/ phòng/ đêm

Deluxe Double / Twin

Miễn phí 02 chai nước suối trong phòng mỗi ngày. Miễn phí trà và cà phê hòa tan trong phòng. Miễn phí internet tốc độ …

  • 1.200.000đ/ phòng/ đêm

Deluxe Family 1

Miễn phí 02 chai nước suối trong phòng mỗi ngày. Miễn phí trà và cà phê hòa tan trong phòng. Miễn phí internet tốc độ …

  • Từ 1.800.000đ/ phòng/ đêm

Deluxe Family 2

Miễn phí 02 chai nước suối trong phòng mỗi ngày. Miễn phí trà và cà phê hòa tan trong phòng. Miễn phí internet tốc độ …

  • Từ 2.100.000đ/ phòng/ đêm

Deluxe Family 3

Miễn phí 02 chai nước suối trong phòng mỗi ngày. Miễn phí trà và cà phê hòa tan trong phòng. Miễn phí internet tốc độ …

  • Từ 2.500.000đ/ phòng/ đêm
QUICK BOOKING